10 tháng đầu năm 2016: Số thu ngân sách của ngành Hải quan giảm mạnh

03:06:00 27/11/2016

THCL Theo công bố số liệu thu ngân sách của ngành hải quan, 10 tháng đầu năm, số thu ngân sách toàn ngành ngành hải quan giảm hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, toàn ngành đã thu ngân sách được 215.455 tỷ đồng, đạt 79,8% so với dự toán đầu năm. Trong đó, số thu từ thuế xuất nhập khẩu + tiêu thụ đặc biệt + bảo vệ môi trường đạt hơn 75.000 tỷ, bằng 82,8% so với dự toán đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm trước hơn 1.413,6 tỷ đồng. Thuế xuất khẩu giảm thu 786 tỷ đồng, thuế nhập khẩu giảm thu 3.815 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, nguyên nhân hụt thu ngân sách là do giá dầu thô giảm so với khi xây dựng dự toán. Dự toán đầu năm được xây dựng với giá dầu 60$/thùng, nhưng thực tế 10 tháng đầu năm, bình quân chỉ đạt 43,5$/thùng.

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, ngoài ảnh hưởng bởi giá giảm, còn bị ảnh hưởng bởi các FTAs có hiệu lực.

Khi triển khai FTAs với Hàn Quốc, Asean, thuế suất các thị trường này thấp hơn so với mức thuế suất MFN, do đó các doanh nghiệp đã chuyển hướng sang nhập khẩu từ các thị trường có thuế suất thấp khiến số thu giảm mạnh (năm 2015 số thu từ mặt hàng này chiếm khoảng 13%/tổng thu, thì nay chỉ chiếm khoảng 6,5%/tổng thu), riêng số thu nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc giảm tới 10.000 tỷ đồng.

Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng tăng 6%, về lý thuyết nếu không có các tác động khác thì số thu 10 tháng đầu năm 2016 cũng phải tăng 6%. Tuy nhiên, số thu 10 tháng đầu năm chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ 2015. Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của các lô hàng có C/O năm 2015 chiếm 21,19% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế; 9 tháng đầu năm 2016 chiếm 23,03%, tăng gần 2%.

Như vậy, có thể thấy việc giảm thuế sâu của các FTAs đã làm cho các doanh nghiệp nhập khẩu chuyển hướng thị trường nhập khẩu từ thị trường có thuế suất thuế nhập khẩu cao sang thị trường có thuế nhập khẩu thấp, đây cũng là một trong các nguyên nhân giảm thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan.

Mặt khác, dự toán 2016 được xây dựng trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô GDP đầu năm dự báo là 6,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%. Thực tế GDP năm 2016 chỉ đạt khoảng 6%, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng khoảng 7% cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kỳ vọng, đã làm ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan.

Tuấn Ngọc

Loading...

Hàng giả, hàng nhái: Muôn vàn mối lo

Tỷ giá