20 thương hiệu giá trị nhất thế giới

07:48:00 25/05/2018

THCL - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong đó, tổng giá trị thương hiệu của top 5 là 586 tỷ USD, tăng 20% so với năm ngoái.

Forbes đánh giá giá trị của các thương hiệu dựa trên lợi nhuận trước thuế trung bình 3 năm và chia cho một tỷ lệ dựa trên vai trò của thương hiệu trong từng ngành công nghiệp (ví dụ cao đối với ngành đồ uống, hàng xa xỉ; thấp với dầu mỏ, hàng không). Các thương hiệu này phải có mặt tại Mỹ (một số thương hiệu lớn như Alibaba và Tencent bị loại ra).

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 182,8 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 8%)

2. Google 

Giá trị thương hiệu: 132,1 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 30%)

3. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 104,9 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 21%)

4. Facebook

Giá trị thương hiệu: 94,8 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 29%)

5. Amazon 

Giá trị thương hiệu: 70,9 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 31%)

6. Coca-Cola

Giá trị thương hiệu: 57,3 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 2%)

7. Samsung

Giá trị thương hiệu: 47,6 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 25%)

8. Disney

Giá trị thương hiệu: 47,5 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 8%)

9. Toyota

Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

10. AT&T

Giá trị thương hiệu: 41,9 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái:14%)

11. McDonald's 

Giá trị thương hiệu: 41,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 38%)

12. General Electric

Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: -2%)

13. Mercedes-Benz 

Giá trị thương hiệu: 34,4 tỷ USD

14. Intel

Giá trị thương hiệu: 34,1 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

15. Louis Vuitton

Giá trị thương hiệu: 33,6 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 17%)

16. Cisco

Giá trị thương hiệu: 32,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 5%)

17. IBM

Giá trị thương hiệu: 32,1 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: -4%)

18. Nike

Giá trị thương hiệu: 32 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 8%)

19. Verizon

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

20. BMW

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (Thay đổi so với năm ngoái: 9%)

 Theo Vneconomy

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi