Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT&TT và Phó Thống đốc ngân hàng

23:40:52 09/02/2015

Cục trưởng Cục Viễn thông Phạm Hồng Hải vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT giữ chức Thứ trưởng của Bộ.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PV

  

 

 

 

 

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?