Bổ sung hơn 18 nghìn tỷ đồng cho Dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

08:28:00 27/10/2017

THCL - Ngoài 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thông qua, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành cần tiếp tục bố trí bổ sung nguồn vốn 18.049 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành

Đầu giờ làm việc buổi sáng, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trình Quốc hội Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Báo cáo, việc xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Dự án có quy mô tương đối lớn, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585,14 ha, trong đó, diện tích đất thu hồi để xây dựng các khu tái định cư khoảng 565,14 ha, thuộc địa bàn xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 23.049 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn và cơ cấu vốn như sau:

21.889 tỷ đồng (chiếm 95% tổng mức đầu tư) để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… phục vụ trực tiếp Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phân bổ cho ngân sách trung ương.

1.160 tỷ đồng (chiếm 5% tổng mức đầu tư) để thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng hai khu tái định cư, khu nghĩa trang... UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương.

Như vậy, ngoài 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thông qua, Dự án cần tiếp tục bố trí bổ sung nguồn vốn 18.049 tỷ đồng.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho Dự án.

Ngân sách trung ương  bảo đảm bố trí đầy đủ để thực hiện thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án; toàn bộ các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất được hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định.

Theo lộ trình thực hiện, trước mắt ưu tiên triển khai trước việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn; xây dựng nghĩa trang; ưu tiên chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại của Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13.

Như vậy, người dân trong vùng Dự án sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

Đoàn Huế

TP. HCM: Gia tăng các vụ gian lận thương mại nhóm hàng mỹ phẩm, dược liệu