Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án mới tính thuế thu nhập cá nhân

10:38:00 04/01/2018

THCL - Theo hồ sơ Dự thảo Luật sửa đổi các luật về thuế vừa được Bộ Tài chính chuyển đi thẩm định, bộ này đã đưa ra 2 phương án mới để tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo phương án 1 mà Bộ Tài chính đưa ra, biểu thuế suất mới với số bậc tính thuế giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc. Theo phương án này, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay.

Ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 850.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...

Bộ Tài chính nghiêng về phương án 2

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng nếu theo phương án 1, mặc dù đáp ứng được mục tiêu giảm bậc thuế, điều chỉnh thu nhập tính thuế ở từng bậc ở số chẵn, nhưng số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỷ đồng. Đồng thời, có ý kiến cho rằng việc sửa biểu thuế này sẽ có lợi cho người giàu, cá nhân có thu nhập thấp không có lợi.

Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất phương án 2. Theo đó bậc 1, tức 5 triệu đồng, tương ứng thuế 5%; bậc 2, tức từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, áp mức thuế 10%; bậc 3 từ 10% đến 40%, áp thuế 20%; bậc 4 từ 40 triệu đến 80 triệu đồng, áp mức thuế 30% và bậc 5 trên 80 triệu đồng áp mức thuế 35%.

Với phương án này, theo Bộ Tài chính, cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại, nhưng mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn.

Ví dụ, nếu cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng... Như vậy, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng.

Hưng Khánh

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi