Bộ Y tế: Yêu cầu 19 sở, bệnh viện làm rõ trách nhiệm vụ lãng phí thiết bị y tế

10:06:00 25/05/2017

THCL - Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn vừa gửi công văn khẩn tới các Sở Y tế và các bệnh viện, yêu cầu làm rõ thông tin về hiệu quả đầu tư trang thiết bị y tế được báo chí phản ảnh về kết quả kiểm toán trình Quốc hội.

Ảnh minh họa

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng thất thoát, lãng phí lớn trong việc đầu tư trang thiết bị y tế.

Để làm rõ sự việc và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư mua sắm và tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) đề nghị Sở Y tế 7 tỉnh, thành cùng 12 bệnh viện rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc tổ chức quản lý, đấu thầu mua sắm và khai thác sử dụng trang thiết bị y tế (thiết bị và hóa chất, vật tư tiêu hao y tế) tại đơn vị mình.

Đồng thời, giải trình và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có. Đặc biệt lưu ý những trường hợp cụ thể đã được cơ quan kiểm toán Nhà nước nêu.

Đặc biệt lưu ý những trường hợp cụ thể đã được Kiểm toán Nhà nước nêu. Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, sử dụng trang thiết bị y tế trong thời gian tới; khẩn trương chấn chỉnh, có phương án khắc phục các nội dung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, báo cáo Quốc hội ngày 22/5, KTNN có đề cập đến vấn đề đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế (TTBYT) năm 2015.

Theo Kiểm toán Nhà nước, Bộ Y tế cũng như hầu hết các địa phương được kiểm toán chưa xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn về đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế để làm căn cứ xác định nhu cầu mua sắm trang thiết bị hàng năm.

KTNN cũng chỉ rõ, công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao còn nhiều bất cập khi chưa phân nhóm phù hợp với loại dịch vụ y tế.

Việc phê duyệt giá kế hoạch giữa các bệnh viện hầu hết là khác nhau cho một loại vật tư, hóa chất của cùng một nhà cung cấp và có sự chênh lệch rất lớn giữa giá được phê duyệt cao nhất và thấp nhất. Cá biệt, qua kiểm toán phát hiện gói thầu gây thiệt hại 10,77 tỷ đồng, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi về ngân sách.

Nguyễn Quyên

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá