Cần Thơ xây dựng vùng chuyên canh nuôi cá tra

09:34:00 24/10/2017

THCL - Theo Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017 - 2020, Thành phố sẽ xây dựng vùng công nghiệp sản xuất giống cá tra tập trung trên địa bàn huyện Cờ Đỏ với quy mô 200ha và vùng nuôi cá tra thương phẩm.

Cần Thơ sẽ xây dựng vùng công nghiệp sản xuất giống cá tra tập trung với quy mô 200ha

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017 - 2020, TP.Cần Thơ ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực nuôi cá tra; xây dựng vùng ương và nuôi cá tra tập trung phù hợp với Quy hoạch nuôi, chế biến cá tra vùng ĐBSCL đến năm 2020 (theo Quyết định 3885/QĐ-BNN-TCTS ngày 11.9.2014); tiếp tục thúc đẩy phát triển nuôi cá tra xuất khẩu; sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nâng tỉ trọng ngành thủy sản, đồng thời cải thiện thu nhập của người dân.

Cụ thể, theo kế hoạch sẽ xây dựng vùng công nghiệp sản xuất giống cá tra tập trung trên địa bàn huyện Cờ Đỏ với quy mô 200ha và vùng nuôi cá tra thương phẩm (tổng diện tích 100ha) tại khu vực phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt); phổ biến các quy trình về kỹ thuật ương và nuôi cá tra chuyên canh tới người dân thông qua các khóa tập huấn và tài liệu khuyến ngư.

TP.Cần Thơ cũng sẽ thực hiện điều tra, khảo sát địa điểm, họp nhóm nông dân và chọn các nông hộ có đủ điều kiện, sẵn sàng hợp tác xây dựng vùng ương và vùng nuôi cá tra; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ ương và nuôi cá tra; tổ chức hội thảo, tham quan cho nông dân tham gia xây dựng vùng ương và vùng nuôi cá tra học tập, trao đổi kinh nghiệm; tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật ương và nuôi cá tra thông qua các phương tiện truyền thông; ngành NNPTNT phối hợp với các ban, ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả xây dựng vùng ương và vùng nuôi cá tra của các nông hộ tham gia...

Đồng thời tiếp tục thúc đẩy phát triển nuôi cá tra xuất khẩu, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nâng tỷ trọng ngành thủy sản trong cơ cấu giá trị nông nghiệp, nhằm cải thiện thu nhập của người dân.

Hưng Khánh

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi