Cấp phép cho Tôm đánh bắt tự nhiên ở Úc xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến, sau đó tái nhập lại Úc

16:05:00 16/06/2017

THCL - Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2017, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Úc rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến sau đó tái nhập lại Úc.

Ngày 15/06, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đưa ra thông báo về việc Bộ này đã nhận được văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, đó là Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu được đưa ra trong giấy chứng nhận kiểm dịch mới.

Từ 15/6 tôm đánh bắt tự nhiên ở Úc xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến sau đó tái nhập lại Úc được cấp phép trở lại

Theo đó, kể từ ngày 15/06, Bộ Nông nghiệp Úc sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Úc rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến sau đó tái nhập lại Úc.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về các điều kiện an toàn sinh học nhập khẩu (BICON) đã được Bộ Nông nghiệp Úc cập nhật các yêu cầu mới này.

Các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Úc rồi được chế biến ở các quốc gia khác không phải Việt Nam sẽ chỉ được chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia đó đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu mới của Úc. 

PV

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá