Chiến lược mới của Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

18:46:00 01/06/2017

THCL - Chiến lược mới của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, chú trọng tăng trưởng bao trùm, đầu tư vào con người, bền vững môi trường và quản trị tốt.

Ngày 31/5/2017, Ban giám đốc Điều hành - Ngân hàng Thế giới thảo luận và thông qua Khung đối tác quốc gia (CPF) mới của Nhóm Ngân hàng Thế giới với Việt Nam, đề ra những định hướng tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam – cùng đồng hành với Việt Nam trong quá trình củng cố thành tựu phát triển và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đầy tham vọng.

Ban giám đốc Điều hành - Ngân hàng Thế giới vừa thảo luận và thông qua khung đối tác quốc gia mới với Việt Nam. Theo đó, ngoài việc thông qua khung đối tác quốc gia mới, WB còn phê duyệt khoản vay trị giá 358 triệu USD cho Việt Nam.

Khung đối tác này cũng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021 của Việt Nam và mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế và bền vững môi trường, thúc đẩy bình đẳng, và nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam

Dựa trên các kết quả phân tích trong báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ và báo cáo Đánh giá Quốc gia Việt Nam 2016, CPF mới đã đề ra những chuyển hướng chiến lược, bao gồm:

Hỗ trợ toàn diện nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của kinh tế tư nhân vào các ngành kinh tế; Phấn đấu đảm bảo bền vững tài chính các dịch vụ công và các chính sách xã hội; Hỗ trợ giảm nghèo nhóm dân tộc thiểu số nhờ các hoạt động tạo việc làm và thu nhập; Hỗ trợ đa ngành nhằm tăng cường mối liên kết giữa giáo dục, đào tạo và thị trường lao động; và Thúc đẩy và khuyến khích sản xuất điện với mức phát thải các-bon thấp.

Dự án thứ nhất là Mở rộng cải tạo đô thị (SUUP), vay vốn IDA trị giá 240 triệu USD. Dự án sẽ thực hiện cải tạo và nâng cấp hạ tầng và công tác quy hoạch đô thị tại các thành phố Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tân An, Vị Thanh và Vĩnh Long. Khoảng 500,000 người dân sẽ hưởng lợi trực tiếp từ dự án này và khoảng 1 triệu người khác được hưởng lợi gián tiếp nhờ cơ sở hạ tầng và môi trường được cải thiện.

Dự án thứ hai là Tái thiết khẩn cấp sau thảm hoạ (VENDRP) trị giá 118 triệu USD. Dự án sẽ khôi phục và cải tạo đường giao thông, cầu, hệ thống tưới tiêu, hệ thống cấp nước và các công trình phòng chống thiên tai và giúp nâng cao năng lực cán bộ quản lý rủi ro thảm hoạ. Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 1,2 triệu người và gián tiếp cho 5,1 triệu người khác tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và Hà Tĩnh. Đây là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt kéo dài trong năm 2016.

Trong giai đoạn tới Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ hỗ trợ bằng hình thức đầu tư và tư vấn, và huy động nguồn vốn dài hạn cho các khoản đầu tư mang lại lợi ích kinh tế - xã hội lớn, hỗ trợ sự phát triển thị trường vốn và các nguồn vốn tư nhân khác. IFC sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành chủ chốt như tài chính, hạ tầng, công nghiệp chế tạo và năng lượng nhằm kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự thông hiểu tình hình tại chỗ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển và qua đó đạt hiệu quả đầu tư và lợi ích xã hội cao nhất.

Thông qua các sản phẩm bảo hiểm rủi ro chính trị và tăng cường tín dụng truyền thống cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) sẽ bổ sung thêm cho các khoản vay của Ngân hàng Thế giới bằng cách huy động đầu tư tư nhân, giúp chính phủ và có thể cả các doanh nghiệp nhà nước vay thương mại. MIGA cũng sẽ hỗ trợ các dự án khác của Nhóm Ngân hàng Thế giới hoặc trong các lĩnh vực mà Nhóm Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ nếu phù hợp.

Ngọc Linh

Loading...

TP. HCM: Sửng sốt giá nhà đất xung quanh nhà ga metro trung tâm

Tỷ giá