Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nước đạt tiêu chuẩn

07:28:00 09/01/2017

THCL Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - HĐQT - Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh trong những năm qua, Công ty đã không ngừng thay đổi áp dụng công nghệ, khoa học kĩ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn trước khi đưa đến người tiêu dùng.

Lễ kỷ Niệm 40 năm thành lập công ty

Năm 2016, mặc dù sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, do thị trường nguyên nhiên vật liệu đầu vào có nhiều biến động, tình hình thiên tai, diễn biến thời tiết bất thường. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - HĐQT - Ban điều hành Công ty, cùng sự vào cuộc tích cực của các phòng ban, đơn vị, tập thể cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

 Cụ thể, sản lượng tăng 5,94%, doanh thu tăng 25,51% so với năm 2015; Nộp ngân sách nhà nước đạt 63,7 tỷ đồng. Các dự án đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cấp nước đã phát huy hiệu quả tốt góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. An ninh trật tự, an toàn trong Công ty  được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được duy trì thường xuyên đã phát huy tích cực và tăng sự đoàn kết nhất trí trong toàn Công ty.

Trong công tác chất lượng nước, công ty thực hiện nâng cấp các hệ thống phòng thí nghiệm, thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt chất nước nguồn, nước thương phẩm và đến từng hộ khách hàng; thực hiện thau rửa/xả rửa các tuyến ống truyền dẫn để đảm bảo chất lượng nước.

Về công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, các đơn vị trong Công ty đã tích cực chống thất thoát nước sạch, thực hiện gắn trách nhiệm đến từng tổ trạm, cá nhân liên quan, thường xuyên rà soát, kiểm tra các tuyến có tỷ lệ thất thoát bất thường để kịp thời phát hiện và khắc phục những nguyên nhân nhằm giảm tỷ lệ thất thoát của Công ty. Công tác chống thất thoát tuyến vùng cũng đã được quan tâm thực hiện, toàn Công ty đã chống thất thoát và bàn giao quản lý được 101 tuyến, đạt 100% kế hoạch năm.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ SXKD được Công ty duy trì việc chỉ đạo điều hành sản xuất và các hoạt động khác trong toàn công ty được thực hiện thông qua văn phòng điện tử, đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách nhanh chóng, phục vụ kịp thời SXKD và các hoạt động của Công ty. Trong năm Công ty đã đầu tư lấp đặt được 20 điểm giám sát lưu lượng, áp lực từ xa, nâng tổng số điểm giám soát toàn Công ty lên 141 điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hệ thống cấp nước để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hiện đã thực hiện số hóa đạt 96%.

 Về công tác thiết kế, quản lý dự án đầu tư, quản lý kỹ thuật, Công ty đã có nhiều tiến bộ, chất lượng thiết kế, tuân thủ theo quy định của pháp luật và sát với thực tế, tiến độ các dự án đầu tư được đẩy nhanh, chất lượng công trình được chú trọng đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

Công tác an toàn,vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được chú trọng, trong năm qua, công ty không để xảy ra sự cố mất an toàn trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ. Tổ chức huấn lượng huấn luyện an toàn lao động cho công nhân mới tuyển dụng, thực hiện việc đi và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giải quyết được nhiều việc làm nhất là đối tượng con em CBCNV trong Công ty sắp đến tuổi nghỉ hưu. Đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động : 7.162.000 đ/người/tháng (Chưa tính nguồn phụ, chế độ tết, ăn công nghiệp), đạt mức bình quân cao so với các doanh nghiệp cổ phần trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, bảo hộ cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ngoài các chế độ bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN, ...), Công ty còn thực hiện mua thêm bảo hiểm thân thể cho người lao động.

Năm 2017, Công ty lựa chọn chủ đề công tác trọng tâm là “Nâng hiệu quả điều hành hệ thống cấp nước”; chú trọng ba khâu đột phá “chống thất thoát nước sạch”, “nâng cao độ phủ cấp nước”,“nâng cao năng lực quản lý chất lượng nước”. Thực hiện đầu tư các dự án trọng tâm theo lộ trình để đáp ứng nhu cầu về nước sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Chú trọng đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước; kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, phong trào văn nghệ thể thao. Duy trì và phát triển sự đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị, ngày càng khẳng định thương hiệu Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh.

Thế Nguyễn

Loading...

Kỳ 3 - Vụ HTX Thống Nhất bị “tố” trốn thuế: Tiếp tục trái luật để trù dập người tố cáo

Tỷ giá