Dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long: Nhiều khuất tất cần được làm rõ?

04:05:00 14/04/2018

THCL - Dự án di dời Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (Cty Thuốc lá Thăng Long) triển khai nhiều năm vẫn chưa đưa vào sử dụng, một số gói thầu của dự án thiếu minh bạch, có dấu hiệu thông thầu, vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật đấu thầu…

Hàng loạt sai phạm tại các gói thầu?

Theo đơn thư gửi báo Thương hiệu và Công luận, bạn đọc phản ánh nhiều sai phạm trong qua trình thực hiện Dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long. Đặc biệt, tại các gói thầu của dự án có dấu hiệu thông thầu, không minh bạch, có tư lợi các nhân dẫn đến tình trạng các gói thầu phải đấu lại nhiều lần.

Cụ thể, đơn thư nêu rõ, Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long là dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà xưởng và các tài sản khác trên đất sau khi di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên, dù được triển khai từ năm 2010, nhưng sau 8 năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Đơn kiến nghị của bạn đọc gửi báo Thương hiệu và Công luận

Đặc biệt, nhiều gói thầu của dự án phải đấu thầu đi, đấu thầu lại, hủy thầu, hoặc không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, hiệu quả kinh tế của dự án, gây thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, các gói thầu hiện giá thầu cao, không tiết kiệm được hiệu quả kinh tế của dự án, dẫn tới vượt tổng mức đầu tư. Cụ thể như: Gói thầu số 7, đấu thầu 3 lần; các gói thầu số 8, 9,10,13 đều phải đấu thầu 2 lần.

Đặc biệt, theo đơn phản ánh, gói thầu số 15 đấu thầu sai quy trình khi chưa có quyết định phê duyệt gói thầu của Chủ quả đầu tư, dẫn đến việc ký hợp đồng và chuyển tiền cho nhà thầu rồi, nhưng sau đó không thực hiện được, phải hủy thầu, thanh lý hợp đồng để đấu thầu lại.

Lý do phải đấu thầu lại lần 2 là do Nhà thầu đấu thầu lần 1 đã trúng thầu với giá trên 20 tỷ đồng và đã được tạm ứng 7 tỷ đồng, nhưng chưa có giá phê duyệt của gói thầu. Đến khi có giá phê duyệt gói thầu trên 50 tỷ thì bắt buộc phải đấu giá lại vì sai quy trình, sai Luật đấu thầu.

Gói thầu số 15 thuộc Dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long phải hủy thầu, thanh lý hợp đồng để đấu thầu lại

Khoản 3, Điều 34 Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án”;

Điểm b, Khoản 1, Điều 36 Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt”.

Đối chiếu với các điều khoản nêu trên, có thể thấy gói thầu số 15 thuộc Dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long có dấu hiệu thực hiện sai quy định của luật đấu thầu.

Đặc biệt hơn, khi đấu thầu lần 2, nhà thầu trúng thầu lần 1 lại tiếp tục liên danh với nhà thầu khác để vào đấu thầu là thiếu khách quan, minh bạch, có dấu hiệu thông thầu.

Được biết, gói thầu số 15 là "Tổng mặt bằng chiếu sáng" thuộc dự án "Đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long ". Nội dung chính của gói thầu này là thi công xây lắp tổng mặt bằng chiếu sáng bao gồm: Tổng mặt bằng chiếu sáng và cấp điện ngoài nhà; hệ thống thu sét (đầu kim thu sét kho nguyên liệu; đầu kim thu sét kho vật liệu, vật tư, thành phẩm; đầu kim thu sét phân xưởng bao; đầu kim thu sét Nhà đặt máy đánh lá). Thời gian thực hiện hợp đồng là 06 tháng và bảo hành công trình 24 tháng.

Nhà thầu và đơn vị chấm thầu có dấu hiệu… ”đi đêm”?

Ngoài ra, đơn thư phản ánh cũng nêu rõ, do các gói thầu phải đấu thầu lại nhiều lần vì tư vấn yếu kém, khiến gói thầu số 15 đấu thầu chậm, dẫn đến một số gói thầu tiếp theo không thể triển khai sớm được.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn đơn vị tư vấn kém năng lực, nên HSMT còn nhiều bất cập, sai Luật Đấu thầu, dẫn tới hạn chế nhà thầu; công tác lựa chọn nhà thầu, chấm HSDT thiếu minh bạch dẫn có dấu hiệu “đi đêm” giữa nhà thầu và đơn vị chấm thầu, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu chưa chuẩn xác.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long tại 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội)

Hơn nữa, một số cán bộ điều hành dự án chưa đúng chuyên môn, không đủ năng lực, không phù hợp với vị trí và công việc được giao… khiến Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long kéo dài từ năm 2010 đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. Công tác triển khai dự án còn trì trệ, kéo dài thời gian thi công; Công tác thanh quyết toán chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế các gói thầu.

Để tìm hiểu rõ những nội dung phản ánh trên, phóng viên đã liên hệ với đại diện phía Công ty Thuốc lá Thăng Long và được hẹn lịch làm việc vào sáng ngày 12/4. Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/4 thì đại diện đơn vị này tiếp tục dời lịch làm việc sau, với lý do “để chuẩn bị văn bản trả lời và để các vị lãnh đạo công ty làm việc trực tiếp…”.

Để Dự án đầu tư di dời Cty Thuốc lá Thăng Long được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng "bắt tay tư lợi", khiến dự án chậm tiến độ, gây thất thoát, lãng phí tài sản… Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc thanh, kiểm tra, làm rõ những nội dung phản ánh nêu trên.

Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tuấn Ngọc

Loading...

Phú Yên: Bị phát hiện làm cà phê giả, chủ cơ sở nói sản xuất bột ngũ cốc

Tỷ giá