Hà Nội: Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017

22:41:00 11/01/2017

THCL UBND TP. Hà Nội vừa ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa và huyện Phú Xuyên.

Theo quyết định, năm 2017, kế hoạch sử dụng đất quận Hai Bà Trưng bao gồm: Đất nông nghiệp hơn 10ha; đất phi nông nghiệp hơn 1.0157ha; đất chưa sử dụng 0,34ha.

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận, gồm: Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất…) 31 dự án; các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện trong năm 2017 là 31 dự án; những dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 28 dự án.

Ảnh minh họa

Tương tự, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa, bao gồm: Đất phi nông nghiệp hơn 994ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm: Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất 15 dự án; các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện trong năm 2017 là 8 dự án; những dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 11 dự án.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Xuyên gồm: Đất nông nghiệp hơn 11.191ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.887ha; đất chưa sử dụng hơn 64ha. Các công trình dự, án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm: Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất 13 dự án; các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chuyển sang thực hiện trong năm 2017 là 8 dự án; những dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 16 dự án.

Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, trong năm thực hiện, UBND quận, huyện có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Đồng thời, tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội cũng đã phê duyệt các quyết định về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại 7 quận, huyện gồm: Mê Linh, Thanh Trì, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Bắc Từ Liêm và Long Biên.

Tuấn Ngọc

Loading...

Phú Yên: Bị phát hiện làm cà phê giả, chủ cơ sở nói sản xuất bột ngũ cốc

Tỷ giá