Hải Phòng: Chậm triển khai QĐ 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Thành phố

07:14:00 28/05/2017

THCL - Nhằm thực hiện NĐ 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, ngày 14/9/2016, UBND TP. Hải phòng đã ban hành QĐ 1990/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn chưa triển khai đấu thầu được gói thầu nào.

Chậm triển khai QĐ 1990/2016/QĐ_UBND  

Hiện nay, trên toàn thành phố có 07 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, bao gồm: Công ty Công trình CP công cộng và xây dựng; Công ty Công trình CP công cộng và dịch vụ du lịch; Công ty CP Công viên, cây xanh; Công ty CP Phục vụ mai táng; Công ty CP Điện chiếu sáng. Trong đó, chỉ còn 02 đơn vị chưa cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Thoát nước và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị.

Tìm hiểu sự việc được biết, sau khi ban hành Quyết định 1990/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Quy chế) thì ngày 17/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngưng hiệu lực toàn bộ đối với quyết định 1990/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy chế và quyết định 1990/2016/QĐ tiếp tục có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2017.

Như vậy, kể từ ngày 1/4/2017, khi lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng đối với tất cả sản phẩm dịch vụ công ích do các sở Xây dựng, Giao thông vận tải quản lý, sẽ phải thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai tổ chức đấu thầu được gói thầu nào.

Hồ sơ thẩm định bị Sở Tài chính... “từ chối”?

Được biết ngày 23/3/2017, hồ sơ đặt hàng của 07 công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đã được Sở Xây dựng gửi Sở Tài chính thẩm định theo Quyết định 1990/2016/QĐ-UB ngày 14/9/2016 của UBND Thành phố. Tuy nhiên, ngày 29/3/2017, Sở Tài chính có Văn bản số 698/STC-QLNTNS về việc thẩm định hồ sơ đặt hàng đối với công tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Sở Xây dựng trình. Trong đó, có nội dung “... cách xác định giá trị đặt hàng của Sở Xây dựng là không có cơ sở pháp lý, không đúng với quy định của Nghị định số 130/2013/ NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1990/QĐ-UBND UBND Thành phố".

Lý do chính là chưa có đơn giá cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để làm cơ sở đấu thầu đặt hàng. Từ đó, Sở Tài chính đã đề nghị Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất UBND Thành phố phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quý II, III và IV/2017.

Chưa xây đựng được giá, đơn giá

Để thực hiện Quyết định 1990/QĐ-UBND về quy chế thì phải có giá, đơn giá làm căn cứ đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của thành phố (tại điểm a khoản 2 điều 16 Quy chế). Tuy nhiên, tập đơn giá dịch vụ công ích mới thay thế các tập đơn giá cũ năm 2008 không còn phù hợp hiện mới đang được lập (kế hoạch giao hoàn thành trong năm 2017 theo Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND Thành phố ban hành chương trình công tác năm 2017).

Nghị định quy định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, hiện nay Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, dự thảo trình Chính phủ trong quý I/2018 (theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Văn bản số 9540/VPCP-KTHT ngày 04/11/2016 về việc Nghị định quy định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng đấu thầu) vẫn chưa xong.

Về định mức lao động, hệ số tiền lương làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ LĐ-TB&XH chưa được quyết định, cũng chờ theo quyết định tiền lương. 

Việc thực hiện Quy chế, sẽ tạo sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh và sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế...

Quỳnh Nga

 

Loading...

Hàng giả, hàng nhái: Muôn vàn mối lo

Tỷ giá