Hải Phòng: Tăng cường quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

15:50:00 15/06/2017

THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị về việc, tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bảo đảm VSATTP là vấn đề luôn được dư luận quan tâm

Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xác định việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết cần tập trung chỉ đạo quyết liệt; cân đối kinh phí ngân sách ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực thi trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đã triển khai tích cực công tác phối hợp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay thị trường vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp vẫn diễn biến phức tạp, còn tồn tại việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến sản phẩm động vật tại các cơ sở, địa điểm không có giấy phép hành nghề và không bảo đảm vệ sinh thú y, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý các địa phương về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Chú trọng công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, hiệu quả.

Vũ Duyên

Loading...

Hàng giả, hàng nhái: Muôn vàn mối lo

Tỷ giá