Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam bổ nhiệm thêm Phó Chủ tịch

15:15:00 03/10/2018

THCL - Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam VATAP mới đây vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh làm Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2016-2021).

Căn cứ Quyết định số 22/2004/QĐ-BNV ngày 29/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1419/2006/QĐ-BNV ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc phê duyệt bản điều lệ (sửa đổi) Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam; Căn cứ vào kết quả Đại hội nhiệm kỳ IV (2016-2021) ngày 29 và 30/11/2016; Căn cứ tờ trình số 45-TTr ngày 19/7/2018 của Tổng thư ký, Công văn số 46/VATAP ngày 24/7/2018, Công văn số 47/VATAP về việc xin ý kiến bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh làm Phó Chủ tịch Hiệp hội ngày 31/7/2018 của Chánh văn phòng, tờ trình số 50/TTr ngày 3/8/2018 của Tổng Thư ký Hiệp hội VATAP.

Hiệp Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ban hành Quyết định số 52/QĐ-VATAP ngày 7/8/2018, đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh, sinh ngày 22/01/1983, trình độ Đại học – làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) nhiệm kỳ IV (2016-2021).

Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Khanh giúp Chủ tịch Hiệp hội một số công việc của Hiệp hội để thực hiện các nhiệm vụ được quy định thuộc chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội, cụ thể là: Phát triển hội viên, tổ chức sự phối hợp công tác của Hiệp hội các cơ quan có liên quan, để tổ chức hội thảo, Hội nghị, tấp huấn cho các doanh nghiệp trên toàn quốc; Phối hợp với các lực lượng thực thi để giải quyết các kiến nghị của Hội viên khi có thương hiệu bị xâm hại; Giải quyết một số nhiệm vụ khác khi Chủ tịch Hiệp hội giao.

Hiện tại, cơ cấu lãnh đạo của Hiệp hội Nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Lê Thế Bảo: Chủ tịch

2. Ông Vũ Đức Thuận: Phó Chủ tịch – kiêm Tổng Biên tập báo Thương hiệu và Công luận

3. Ông Phạm Vũ Khánh Toàn: Phó Chủ tịch – Điều hành Trung tâm tư vấn pháp luật chống hàng giả Việt Nam.

4. Ông Huỳnh Tấn Phong: Phó Chủ tịch – Trưởng Cơ quan đại diện Hiệp hội tại TP. Hồ Chí Minh – Điều hành Trung tâm tư vấn chống hàng giả tại TP. Hồ Chí Minh.

5. Bà Trần Mai Khanh: Phó Chủ tịch  – Kiêm Viện trưởng Viện công nghệ chống làm giả Việt Nam.

6. Ông Nguyễn Trọng Khanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội

7. Ông Nguyễn Xuân Ngọc: Tổng thư ký Hiệp hội

8. Ông Nguyễn Thế Sự: Phó Tổng thư ký Hiệp hội

9. Bà Lê Thị Linh: Phó Tổng thư ký – kiêm Chánh Văn phòng.

Trúc Mai

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?