Chúc ngày giải phóng miền Nam 2017

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh

22:46:00 06/12/2016

THCL Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco- Iodine; 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 25 tấn hóa chất Chlorine cho 2 tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị để phòng chống dịch bệnh.

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh

Cụ thể, tỉnh Nghệ An được xuất cấp 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; tỉnh Quảng Trị 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O,A), 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo sử dụng số hoá chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành. 

Hoan Nguyễn

Bản tin Thương hiệu Công luận số 22- Thiên Ngọc Minh Uy: Bình mới rượu cũ

Tỷ giá
Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn