Chúc ngày giải phóng miền Nam 2017

Hơn 56.000 cơ sở vi phạm ATTP trong năm 2016

03:22:00 22/12/2016

THCL Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP, trong năm 2016, đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 345.112 cơ sở trên cả nước, phát hiện 56.984 cơ sở vi phạm về ATTP.

Ảnh minh họa

Theo đó, cả nước đã thành lập 22.667 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 345.112 cơ sở, phát hiện 56.984 cơ sở vi phạm (16,5%). Trong số 56.984 cơ sở vi phạm, đã có 13.313 cơ sở bị xử lý (23,4%), trong đó phạt tiền 8.926 cơ sở với số tiền trên 33 tỷ đồng.

So với năm 2015, việc xử lý về ATTP trong năm 2016 mạnh mẽ hơn, số cơ sở bị xử lý tăng từ 17,6% (2015) lên 23,4% (2016). Hình thức cảnh cáo, nhắc nhở đã giảm, dần được thay thế bằng phạt hành chính, tỷ lệ cơ sở bị phạt tiền tăng từ 50,5% (2015) lên 67% (2016). Số tiền phạt trung bình mỗi cơ sở là 3,73 triệu đồng so với mức 3,59 triệu đồng của năm 2015, cao hơn nhiều so với các năm trước. 

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP, việc công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên hơn. Kết quả xử phạt này đã thể hiện tính răn đe cao đối với các cơ sở cố tình vi phạm các quy định về ATTP.

Tuấn Ngọc

Bản tin Thương hiệu Công luận số 22- Thiên Ngọc Minh Uy: Bình mới rượu cũ

Tỷ giá
Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn