Kết quả hoạt động du lịch năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 tại một số địa phương

21:13:00 10/01/2017

THCL - Tại một số địa phương, lượng khách du lịch năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tỉnh Nghệ An

Năm 2016, Nghệ An đón 3,22 triệu lượt khách lưu trú (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó: khách quốc tế đạt 72.860 lượt (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015). Tổng thu từ khách du lịch đạt 5.000 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ năm 2015). Toàn tỉnh có 41 doanh nghiệp lữ hành (trong đó, có 16 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 25 doanh nghiệp lữ hành nội địa); 141 hướng dẫn viên du lịch. Toàn tỉnh có 751 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 17.023 buồng (trong đó: có 01 khách sạn 5 sao, 06 khách sạn 4 sao, 14 khách sạn 3 sao).

Năm 2017, Nghệ An phấn đấu phục vụ 3.600.000 lượt khách lưu trú (tăng 11,8% so với năm 2016), trong đó, khách quốc tế đạt 80.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 2.560 tỷ đồng (tăng 14,6% so với năm 2016).

Tỉnh Sơn La

Năm 2016, đón 1.843.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 886,6 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 150 cơ sở lưu trú.

Năm 2017, phấn đấu đón 1.620.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 888 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Nam

Năm 2016, đón 915.000 lượt khách (trong đó, khách quốc tế đạt 16.200 lượt, khách nội địa đạt 898.000 lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 205 tỷ đồng.

Năm 2017, phấn đấu đón 995.000 lượt khách (trong đó, khách quốc tế đạt 17.000 lượt, khách nội địa đạt 978.000 lượt); tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 229 tỷ đồng.

Tỉnh Long An

Năm 2016, đón 910.000 lượt khách (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế đạt 12.000 lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ khách du lịch đạt 410 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015). Toàn tỉnh có 299 cơ sở lưu trú với tổng số 3.848 phòng; có 24 hướng dẫn viên du lịch.

Năm 2017, phấn đấu đón 1.116.000 lượt khách (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 16.000 lượt (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 510 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016).

 Tỉnh Quảng Trị

Năm 2016, đón 1.140.000 lượt khách (giảm 30,9% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó, khách quốc tế đạt 145.000 lượt (giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa đạt 995.000 lượt (giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2015). Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.045 tỷ đồng (giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2015).

Năm 2017, phấn đấu đón 1.240.000 lượt khách (tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 155.000 lượt (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016), khách nội địa đạt 1.085.000 lượt (tăng 9,04% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 292 tỷ đồng (tăng 4,28% so với cùng kỳ năm 2016).

 Tỉnh Sóc Trăng

Năm 2016, đón 1.133.358 lượt khách (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó, khách quốc tế đạt 34.862 lượt (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa đạt 1.098.496 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 460.336 triệu đồng.

Năm 2017, phấn đấu đón 1.395.740 lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 35.128 lượt (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016), khách lưu trú đạt 295.600 lượt (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 523.150 triệu đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016).

Tỉnh Hưng Yên

Năm 2016, đón 420.000 lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó, khách quốc tế đạt 11.000 lượt (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa đạt 409.000 lượt ; tổng thu từ khách du lịch đạt 105 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015).Toàn tỉnh có 235 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 2.718 phòng (trong đó, có 27 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1-2 sao).

Tỉnh Điện Biên

Năm 2016, đón 480.000 lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015); trong đó, khách quốc tế đạt 80.000 lượt (tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2015); tổng thu từ khách du lịch đạt 710 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2015). Trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp lữ hành và 01 chi nhánh kinh doanh lữ hành (trong đó, có 02 doanh nghiệp lữ hành quốc tế). Toàn tỉnh hiện có 145 cơ sở lưu trú du lịch (có 14  khách sạn đạt tiêu chuẩn công nhận hạng từ 1 – 4 sao).

Năm 2017, phấn đấu đón 560.000 lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt 98.000 lượt, khách nội địa đạt 462.000 lượt; tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 890 tỷ đồng.

 Quang Nam

 

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá