"Lùm xùm" chuyện đấu thầu tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

11:58:00 18/05/2017

THCL - Theo Bản kiến nghị Liên danh Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện – Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội gửi đến Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM thì, quá trình đấu thầu gói thầu bảo hiểm tại Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 cho Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, đã xảy ra nhiều sai sót...

Ngày 29/7/2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP. HCM có thông báo mời đấu thầu gói thầu “Bảo hiểm gói thầu số 10 – Bảo hiểm công trình – phần xây dựng“ thuộc Dự án Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 cho Bệnh viện Ung bướu TP. HCM”. Ngày 18/8/2016, các nhà thầu đã nộp thầu theo quy định trong hồ sơ.

Lùm xùm chuyện đấu thầu tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

Tuy nhiên, ngày 16/9/2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP. HCM lại ra Thông báo số 308/TB-BQLĐTXD về việc hủy thầu với lý do "không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật".

Ngày 24/9/2016, cơ quan này tiếp tục thông báo mời thầu lần 2 “Bảo hiểm gói thầu số 10 – Bảo hiểm công trình – phần xây dựng” với các tiêu chí mời thầu không thay đổi.

Sau 3 tháng xem xét, đánh giá năng lực, ngày 22/12/2016, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP. HCM đã ra một thông báo gây bất ngờ đối với các đơn vị tham gia đấu thầu, khi chỉ có duy nhất 1 cái tên được cho là đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.

Theo đó, Thông báo số 402/TB-BQLDTXD kèm theo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu Bảo hiểm gói thầu số 10 là Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV.

Cũng trong Thông báo số 402, còn đưa ra lý do không đáp ứng được kỹ thuật của các nhà thầu: Liên danh Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện – Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex.

Mặc dù thông báo khẳng định không đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nhưng lý do đưa ra lại không liên quan đến yếu tố này. Lý do từ chối với liên danh nói trên là “thiếu 1 hợp đồng” và kinh nghiệm quản lý chung hợp đồng bảo hiểm công trình tòa cao ốc Sài Gòn M&C có giá trị nhận bảo hiểm là 6.171.769.693.654 đồng, không đính kèm tài liệu để chứng minh hoàn thành hợp đồng.

Chính vì với những lý do không thuyết phục như vậy, Liên danh Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện – Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội đã có Công văn số 789/CV/PTI-TN kiến nghị về nội dung Công văn số 402 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP. HCM.

Câu hỏi: Tại sao Ban quản lý chỉ chấm 1 nhà thầu đủ điều kiện tham gia mở hồ sơ tài chính; liệu điều này có vi phạm Luật Đấu thầu và có đảm bảo tính công bằng?

Ngoài nghi vấn về sự khuất tất trong đấu thầu gói thầu “Bảo hiểm gói thầu số 10 – Bảo hiểm công trình – phần xây dựng” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 cho Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, những “rối ren” về chuyện đấu thầu tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM còn xảy ra ở việc mua sắm thiết bị. Đó là việc phải đi đóng thầu tới 5 lần với gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc dưới hướng dẫn hình ảnh”, trị giá 240 tỷ đồng của một doanh nghiệp khác. Nghi vấn đặt ra: Hồ sơ đã bị điều chỉnh để tạo lợi thế cho một đơn vị khác?

 Đỗ Cao Cường

                                                      

Loading...

Hàng giả, hàng nhái: Muôn vàn mối lo

Tỷ giá