Ngân hàng VIB sắp xếp lại nhân sự cấp cao

15:07:46 17/09/2013

Ngân hàng VIB vừa ra thông báo về việc sắp xếp lại vị trí của một số nhân sự cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của mình.

Theo đó, Hội đồng Quản trị đã nhất trí bổ nhiệm Ông Đặng Khắc Vỹ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, và đề nghị Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Hàn Ngọc Vũ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, của Ngân hàng. Quyết nghị trên có hiệu lực từ ngày 16/09/2013.

Cũng với quyết nghị kể trên, VIB đã bổ nhiệm ông Đặng Văn Sơn vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời chấp thuận đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc của bà Đàm Bích Thủy để chuyển công tác mới.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2013.

PV

  

 

 

 

 

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?