Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị

06:50:00 07/01/2017

THCL Ngày 6/1/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ: “Những năm qua, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của báo chí, công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã có những chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức và hành động.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tuy nhiên, bên cạnh các đóng góp tích cực, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, báo chí còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém.

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII cùng với việc chỉ rõ 27 biểu hiện về vấn đề này, đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí, cũng như xác định những nguyên nhân và giải pháp khắc phục”.

Ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, là đòi hỏi của cuộc sống hiện nay. Trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam và các cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng, gắn bó chặt chẽ. Báo chí vừa phải truyền tải nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời cần làm cho người dân, cán bộ quản lý cùng tham gia chống suy thoái, tham nhũng một cách quyết liệt vì đây là vấn đề đe dọa tới sự tồn vong của đất nước.

Suy thoái, tham nhũng sẽ gây biến động trong xã hội, cướp đi cơ hội phát triển của đất nước. Báo chí phải “khuấy động”, hình thành phong trào nhân dân tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng”.

Tham nhũng và suy thoái, ngoài cá nhân tham nhũng suy thoái trực tiếp, ít nhất có một người nữa biết vì tham nhũng, suy thoái là vấn đề hai chiều. Nhưng vấn đề phải có cơ chế nào cho chủ thể tham gia vào tham nhũng, suy thoái nói ra điều đó và phải có cơ chế nào bảo vệ người tố giác- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vấn đề.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Cần phải khảo sát để làm rõ quy trình, con đường tạo ra tham nhũng, cơ chế duy trì tham nhũng. Đã đến lúc phải vào cuộc chống tham nhũng, suy thoái vì tương lai của đất nước, không thể chậm trễ.

Khẳng định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan báo chí, trong đó có hệ thống báo chí của Mặt trận cùng vào cuộc đồng hành chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam rà soát thông tin báo chí, nhân dân phản ánh để chọn lọc chuyển đến cơ quan chính quyền nếu đủ cơ sở hoặc chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Đảng.

“Mặt trận và các tổ chức thành viên, Hội Nhà báo Việt Nam theo định kỳ hàng quý sẽ rà soát thông tin về tham nhũng, suy thoái qua báo chí và người dân, có sự tham dự của Ban Tuyên giáo Trung ương. Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cam kết sẽ tham gia tích cực trong việc thực hiện chống tham nhũng, suy thoái theo nghị quyết Trung ương 4, khóa XII”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Đấu tranh phòng chống tiêu cực là một trận địa đòi hỏi dũng khí, tinh thần chiến đấu cao, bảo vệ chính nghĩa. Mỗi nhà báo cần tuân thủ nghiêm pháp luật, sống gương mẫu, lao động nghề nghiệp cẩn trọng, nghiêm túc để các sản phẩm báo chí có giá trị thực tế cao".

Theo ông Võ Văn Thưởng, việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là công việc quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đây là vinh dự, là trách nhiệm của báo chí, nên “mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí cần ý thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa được Đảng, Nhà nước giao phó”.

Ông cũng ghi nhận, thời gian qua, báo chí với vai trò vũ khí tư tưởng mang tinh thần "phò chính trừ tà" đã đi đầu trong việc phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực tế đã chứng minh nhiều vụ việc tham nhũng được các cơ quan chức năng phát hiện là nhờ vào thông tin, sự vào cuộc tích cực của báo chí. Bên cạnh đó, báo chí còn tham gia vào việc tạo áp lực dư luận, thúc đẩy các cơ quan thanh tra, điều tra, xử lý các vụ việc nhanh hơn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Thưởng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với báo chí, đó là thông tin tuyên truyền về đấu tranh chống suy thoái chưa cân đối, hài hòa giữa "xây" và "chống".

Việc thông tin tuyên truyền về các nội dung "tốt" còn ít, tính đấu tranh không cao, sức lan tỏa không lớn, chưa được thường xuyên, thông tin chưa vững chắc, độ dũng cảm, kiên định còn bị lung lay, thậm chí bị mua chuộc.

Hoan Nguyễn

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá