Chúc ngày giải phóng miền Nam 2017

Quảng Ninh đình chỉ công tác cán bộ ngủ trong giờ làm việc

14:31:00 29/12/2016

THCL - Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đối với Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long do vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Trung tâm hành chính công TP Hạ Long, Quảng Ninh, nơi xảy ra sự việc

Trước đó, vào hồi 15 giờ 20 phút ngày 27/12, Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra thực thi công vụ tại Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long và phát hiện cán bộ Vũ Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long (trong thời gian thụ lý xử lý công việc tại Trung tâm) ngủ trong giờ làm việc, gác chân lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa, dẫn đến có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm; vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gây mất uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của công dân đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính của thành phố Hạ Long và cả tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài việc đình chỉ công tác, tiến hành kiểm điểm cán bộ, kiểm điểm đảng viên đối với Phó trưởng Phòng Tư pháp Vũ Phi Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền để xảy ra vi phạm. Kết quả xử lý, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 12/1/2017.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh lấy chủ đề hành động năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Hoàng Dương -Tienphong  

Bản tin Thương hiệu Công luận số 22- Thiên Ngọc Minh Uy: Bình mới rượu cũ

Tỷ giá
Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn