Quảng Trị: Phân bổ 50 tỷ đồng khắc phục hậu quả do bão gây ra

09:36:00 05/01/2018

THCL - Tỉnh Quảng Trị sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2017.

Ngày 5/1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Trung ương về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả từ các cơn bão số 10 và số 12 năm 2017.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để các địa phương, đơn vị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm qua, nguồn kinh phí sẽ được thực hiện hỗ trợ vào sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi (35 tỷ đồng), hạ tầng giao thông (12,5 tỷ đồng) và các hạ tầng khác (2,5 tỷ đồng).

Tỉnh Quảng Trị sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả do các cơn bão số 10 và số 12 gây ra (Ảnh Tiến Nhất)

Theo quyết định trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành.

Song song với đó, tỉnh giao Sở KH&ĐT thông báo hạng mục và cơ cấu vốn các công trình do Sở NN&PTNT, Sở GTVT và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư.

UBND các huyện thông báo hạng mục, cơ cấu vốn các công trình do địa phương làm chủ đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn mình quản lý.

Vinh Hữu

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi