Thủ tướng yêu cầu tái xuất chất thải “đội lốt” phế liệu