Thanh Hóa: Nghiêm cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian nghỉ hè

21:38:00 23/05/2017

THCL - Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có công văn chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 theo Khung kế hoạch thời gian năm học - đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các phòng GD&ĐT, trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học theo đúng quy định.

Từ ngày 01/6/2017 đến ngày tựu trường năm học mới 2017 - 2018 (dự kiến là ngày 21/8/2017), là thời gian học sinh lớp 6, 7, 8 cấp THCS; lớp 10, 11 cấp THPT nghỉ hè nên các cơ sở giáo dục phổ thông (THCS, THPT) không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình.

Ảnh minh họa

Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi vào lớp 10 và thi THPT quốc gia phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2381/2012/QĐ- UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Việc tổ chức ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh học yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... cho học sinh, chỉ được tổ chức sau ngày tựu trường, theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018.

Các phòng GD&ĐT tăng cường quản lý, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học. Các cơ sở giáo dục tiểu học, nếu tổ chức dạy thêm, học thêm là vi phạm quy định hiện hành, gây áp lực với học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và làm giảm uy tín của ngành.

Đối với học sinh đầu cấp, các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT không tổ chức kiểm tra, khảo sát học sinh đầu năm học; không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Thị Hằng cũng nêu rõ: Sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định, khảo sát chất lượng đầu năm học ở các lớp đầu cấp.

Nguyễn Thuấn

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá