Thịt ngoại ‘siêu rẻ’ ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam

17:56:00 07/05/2018

THCL - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 3/2018, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 24,57 nghìn tấn, kim ngạch đạt 38,9 triệu USD, tăng 94,1% về lượng và tăng 67,3% về kim ngạch so với tháng 2/2018. Với tỷ giá USD như hiện tại (khoảng 22.8000đ/USD), tính ra một kg thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu có giá trung bình chỉ khoảng 36.000 đồng/kg.

Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 33 thị trường trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ chiếm 33,7% với tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu đạt 8,3 nghìn tấn, trị giá 13,4 triệu USD, tăng 83,6% về lượng và tăng 51,2% về kim ngạch so với tháng 2/2018. Đứng thứ hai là Úc chiếm 7,5%, đạt 1,85 nghìn tấn, trị giá 6,2 triệu USD, tăng 200,3% về lượng và tăng 117,5% về trị giá so với tháng 2/2018.

Tính riêng các loại thịt, tháng 3/2018, lượng thịt lợn đã qua giết mổ nhập khẩu đạt 865 tấn, trị giá 1,48 triệu USD, tăng 2.225% về lượng và tăng 468,8% về trị giá so với tháng trước. Nhập khẩu thịt trâu, bò đã qua giết mổ đạt 3,48 nghìn tấn, trị giá 16,03 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 38,4% về trị giá so với tháng 2/2018. Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ đạt 15,1 nghìn tấn, trị giá 15,3 triệu USD, tăng 175,8% về lượng và tăng 75,1% về trị giá so với tháng trước.

Như vậy, ước tính, giá thị lợn nhập khẩu về Việt Nam chỉ khoảng 39 nghìn đồng/kg; thịt trâu, bò khoảng 105 nghìn đồng/kg; gia cầm khoảng 23 nghìn đồng/kg. Mức giá này chỉ bằng chưa tới 1/2 giá bán trên thị trường hiện tại.

Thanh Bình

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi