Thủ tướng: Không quan tâm đến nhà giáo, đổi mới giáo dục sẽ không thành công

00:24:00 20/07/2017

THCL - Trong buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam (19/7) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng muốn xã hội phát triển thì một yếu tố rất quan trọng là nhờ vào giáo dục. Chân, thiện, mỹ hay ý thức con người đều từ giáo dục. Đồng thời Thủ tướng cũng cho rằng, nếu không quan tâm đặc biệt đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo thì đổi mới giáo dục sẽ không thành công.

Hội Cựu giáo chức Việt Nam được thành lập năm 2004, đến nay, Hội đã tập hợp 60 vạn nhà giáo tại 63 tỉnh, thành phố và các trường đại học. Hội đã giúp đỡ các nhà giáo khó khăn về kinh tế và bệnh tật thông qua “Quỹ tình nghĩa nhà giáo”; vận động các nhà giáo tư vấn phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục như Luật Giáo dục, Luật Đại học, Nghị quyết Trung ương về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo”, Đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể…; đồng thời có các hoạt động vận động hỗ trợ trường học, học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Hội có nhiều sáng kiến, đề xuất góp phần xây dựng chính sách phát triển giáo dục đất nước. Đồng thời Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn. “Các đồng chí đã nêu tấm gương sáng của người thầy để con cháu, học sinh noi theo. Về hưu nhưng tinh thần đâu có hưu, mà vẫn tiếp tục đóng góp”. Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của Hội thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Các đồng chí đã nêu tấm gương sáng của người thầy để con cháu, học sinh noi theo. Về hưu nhưng tinh thần đâu có hưu, vẫn tích cực đóng góp cho công việc. Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương và đánh giá cao Hội Cựu giáo chức Việt Nam".

Thủ tướng mong muốn Hội tiếp tục hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp, thực hiện tốt mục tiêu phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan và các địa phương quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả cao hơn; có cơ chế thích hợp để lắng nghe được nhiều hơn các ý kiến đóng góp quý báu cho ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt, hiệu quả việc phối hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam, thực hiện “4 cùng”: Cùng đánh giá thực tiễn và chất lượng giáo dục; cùng bàn giải pháp đổi mới; cùng tổ chức một số hoạt động; cùng chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo đương chức và nghỉ hưu.

Nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, Thủ tướng cho rằng muốn xã hội phát triển thì một yếu tố rất quan trọng là nhờ vào giáo dục. Chân, thiện, mỹ hay ý thức con người đều từ giáo dục.

“Vì sao Nhật Bản phương tiện ô tô nhiều như thế nhưng tai nạn rất ít. Cũng do giáo dục mà ra”, Thủ tướng nêu ví dụ và cho rằng nếu không quan tâm đặc biệt đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo thì đổi mới giáo dục sẽ không thành công. Thủ tướng mong muốn Hội Cựu giáo dục tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc đổi mới giáo dục.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã có ý kiến xử lý, giải quyết một số kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, trong đó có một số chế độ, chính sách đối với giáo viên.

Nguyễn Quyên

TP. HCM: Gia tăng các vụ gian lận thương mại nhóm hàng mỹ phẩm, dược liệu