Tiến độ cổ phần hóa hiện nay còn chậm

21:47:00 03/11/2017

THCL - Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra hôm nay, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, tiến độ cổ phần hóa (CPH) hiện nay còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ đề ra. Doanh nghiệp nhà nước còn chưa nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Đổi mới phát triển doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm, mới CPH được 20/44 doanh nghiệp nằm trong danh mục doanh nghiệp phải CPH từ nay đến 2020.

 Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương cho biết, Chính phủ đang thực hiện Đề án tổng thể cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đến năm 2020. Chính phủ đã ban hành các quyết định tạo cơ sở pháp lý, các cơ chế, chính sách, lộ trình rõ ràng, minh bạch trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, quá trình CPH, thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện chậm so với yêu cầu Chính phủ đề ra, CPH còn chưa thực chất, doanh nghiệp chưa nâng cao hiệu quả sau CPH, số doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn giảm nhưng tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước trong số những doanh nghiệp CPH còn cao. 

Vì thế, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, một mặt phải đẩy nhanh tiến CPH, nhưng trong quá trình làm phải hết sức minh bạch, rõ ràng, không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước trong quá trình CPH.

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi