Tiếp bài DN kêu cứu vì bản HĐ “chồng lấn”của UBND xã: Hủy HĐ với Công ty Đại Dương

14:10:00 13/10/2017

THCL - UBND xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vừa có công văn về việc hủy bỏ hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty CP Môi trường và nước sạch Đại Dương (Công ty Đại Dương) trên toàn địa bàn xã Thắng Thủy.

 Công văn hủy hợp đồng với Công ty Đại Dương của UBND xã Thắng Thủy

Theo đó, Công văn nêu rõ: Thực hiện Hợp đồng số 011807/HĐ- ĐD/2016, ngày 18/7/2016 giữa UBND xã Thắng Thủy với Công ty Đại Dương; Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND TP. Hải Phòng, UBND xã Thắng Thủy đã có hội nghị làm việc giữa 2 công ty (Công ty Đại Dương và Công ty CP Tân Sơn - PV) về việc khoanh vùng cấp nước, UBND xã đã khoanh vùng cho Công ty CP Tân Sơn là 4 thôn Hà Phương và 2 thôn Đông Lôi; Công ty Đại Dương  là 3 thôn Chanh Chử.

Song Công ty Đại Dương không thực hiện, mà ngày 28 – 29/9/2017, Công ty Đại Dương đã cho người về lắp đặt đường ống vào địa phận cấp nước của 4 thôn Hà Phương. Trước sự việc trên, ông Phạm Văn Học, Phó chủ tịch UBND xã Thắng Thủy đã yêu cầu phía Công ty Đại Dương dừng đặt đường ống về UBND xã làm việc, nhưng người của Công ty Đại Dương đã có lời lẽ lăng mạ ông Phạm Văn Học - Phó chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo).

Trước sự việc trên, ngày 3/10/2017, UBND xã Thắng Thủy đã tổ chức hội nghị làm việc với Công ty Tân Sơn và Công ty Đại Dương về việc quy hoạch, khoanh vùng cấp nước trên địa bàn xã. Tại hội nghị, ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã đã kết luận - cho phép Công ty Đại Dương lắp đặt đường ống và cấp nước tại 3 thôn Chanh Chử, lắp đặt đường ống trên tuyến đường trục xã từ UBND xã đi Đông Lôi.

Đến sáng ngày 9/10/2017, phía Công ty Đại Dương lại tiếp tục cho công nhân lắp đặt đường ống vào địa phận 4 thôn Hà Phương  (vùng cấp nước đã quy hoạch của Công ty Tân Sơn). UBND xã đã yêu cầu phía Công ty Đại Dương dừng việc lắp đặt đường ống, song công ty không dừng.

Đến ngày 10/10/2017, Công ty Đại Dương vẫn tiếp tục đặt đường ống thuộc địa phận 4 thôn Hà Phương, UBND xã yêu cầu Công ty Đại Dương về trụ sở UBND xã làm việc, song vẫn không nhận được sự hợp tác của công ty này.

Cùng ngày, UBND xã đã gửi kết luận bằng văn bản qua hòm thư điện tử của Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Dương. Đến ngày 11/10/2017, Công ty Đại Dương vẫn bố trí công nhân lắp đặt đường ống trên địa phận thôn Hà Phương (vùng cấp nước của Công ty Tân Sơn quản lý theo quy hoạch – PV), UBND xã lại gửi kết luận có đóng dấu của UBND xã đến Công ty Đại Dương.

Tại công văn của UBND xã Thắng Thủy cũng nêu rõ, việc làm của Công ty Đại Dương thể hiện hành động coi thường pháp luật, coi thường chính quyền địa phương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn xã. 

Để đảm bảo kỷ cương pháp luật và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, UBND xã đã họp thống nhất hủy bỏ hợp đồng cung cấp nước của Công ty Đại Dương trên toàn địa bàn xã Thắng Thủy. Yêu cầu Công ty Đại Dương dỡ bỏ toàn bộ đường ống đã lắp đặt. UBND xã không chịu phí tổn do công ty gây ra.

UBND xã yêu cầu Công ty Đại Dương thực hiện nghiêm túc theo công văn này. Đồng thời, báo cáo UBND huyện và các phòng, ban chức năng của huyện.

Vũ Duyên

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi