TP. Pleiku (Gia Lai) thực hiện tốt công tác cải cách Tư pháp

07:54:00 14/11/2017

THCL - Chiều 13/11, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Pleiku về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo cải cách Tư pháp của thành phố Pleiku chỉ rõ: Những năm qua thực hiện Nghị quyết 49/NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Hàng năm Ban thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp của thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc điều tra truy tố, xét xử, thi hành án.

Ngành Tư pháp của thành phố Pleiku đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án đảm bảo đúng pháp luật không để xảy ra tình trạng oan sai, không để xảy ra án khởi tố sau phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

Ngành Tư pháp của thành phố đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan Tư pháp được nâng cao.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý 304 vụ, với 479 bị can, đã truy tố chuyển sang Tòa án nhân dân xét xử 284 vụ; Tòa án Nhân dân đã chủ động, tích cực đổi mới các thủ tục hành chính tư pháp nhằm công khai, minh bạch hóa các hoạt động của Tòa án. Tuy nhiên vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Thanh Hảo - Phó Chánh án phụ trách Tòa án nhân dân tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban thường vụ Thành ủy Pleiku trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Ông đề nghị trong thời gian tới Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện kết luận 79 của Bộ chính trị về đề án đổi mới hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan điều tra theo nghị định 49- NQ/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, điều tra viên, kiểm sát viên. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan Tư pháp, bảo đảm các cơ quan tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật và chủ trương của đảng về cải cách tư pháp.

Thế Chiến-Kim Yến

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi