TP. Thanh Hóa: Vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách, một số hiệu trưởng bị kỷ luật

09:13:00 13/11/2017

THCL - Với vai trò là chủ tài khoản, người chỉ đạo, điều hành trực tiếp công tác thu - chi tài chính tại trường học, nhưng một số hiệu trưởng tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã buông lỏng quản lý để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Mới đây, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ký hàng loạt công văn phê bình hiệu trưởng các trường: Tiểu học Minh Khai 2, Mầm non Điện Biên, Mầm non Phú Sơn vì đã có vi phạm trong công tác thu c- hi tài chính. Cụ thể:

Tại Công văn số 3825/UBND-NV, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã phê bình nghiêm khắc bà Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai 2 vì những vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hường đã có vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp năm học 2014-2015; 2015-2016 theo Kết luận thanh tra số 2056/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa.

Tại công văn này, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũng phê bình tập thể Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai 2; phê bình bà Trịnh Thị Nhưng, Kế toán trường còn thiếu trách nhiệm chưa làm tốt công tác tham mưu để xảy ra vi phạm.

 Phê bình BGH Trường Mầm non Điện Biên, TP.Thanh Hóa vì để xảy ra vi phạm

Tại Công văn số 3827/UBND-NV, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã phê bình nghiêm khắc bà Bùi Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Điện Biên vì đã có những sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và các quản thu - chi từ nguồn ngân sách, học phí, các khoản thu phục vụ bán trú… năm học 2014-2015; 2015-2016 tại nhà trường theo Kết luận thanh tra số 2613/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũng phê bình tập thể Ban giám hiệu Trường Mầm non Điện Biên; phê bình bà Lê Thị Thanh, Kế toán trường còn thiếu trách nhiệm chưa làm tốt công tác tham mưu để xảy ra vi phạm.

Tại Công văn 3828/UBND-NV, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phê bình nghiêm khắc bà Lê Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn vì đã có sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp năm học 2014-2015; 2015-2016 tại nhà trường theo Kết luận thanh tra số 2154/KL-UBND của UBND thành phố Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũng phê bình tập thể Ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Sơn; phê bình bà Phạm Thị hiền, Kế toán trường còn thiếu trách nhiệm chưa làm tốt công tác tham mưu để xảy ra vi phạm.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa yêu cầu Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, kế toán các trường Tiểu học Minh Khai 2, Mầm non Điện Biên, Mầm non Phú Sơn nghiêm túc tiếp thu, kiểm điểm và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Nguyễn Thuấn

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi