Trại nuôi lợn thịt đầu tiên đạt chuẩn GlobalG.A.P

12:14:00 12/10/2017

THCL - Tại TP. HCM, đã diễn ra Hội thảo “Mô hình quản lý chất lượng trang trại theo chuẩn GlobalG.A.P.”. Tại hội thảo, Tổ chức Chứng nhận quốc tế Control Union đã trao Giấy chứng nhận GlobalG.A.P. cho Công ty CP Anova Farm.

Trại nuôi lợn thịt đầu tiên đạt chuẩn GlobalG.A.P.

Đây là trang trại nuôi lợn thịt đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay đạt chuẩn GlobalG.A.P. Trang trại lợn thịt của Anova Farm được trao Chứng nhận tiêu chuẩn GlobalG.A.P. từ Control Union ngay lần đánh giá đầu tiên.

Theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P. dành cho trang trại, đơn vị tham gia phải đạt 100% của 143 tiêu chí xếp loại Major Must (tiêu chuẩn cần thiết chính), 95% của 69 tiêu chí xếp loại Minor Must (tiêu chuẩn cần thiết phụ) và 36 Recommendation (tiêu chuẩn khuyến nghị), qua nhiều bước Tự đánh giá và Thanh tra – Kiểm tra từ Tổ chức Chứng nhận quốc tế Control Union.

Trang trại lợn, khi thực hành theo Tiêu chuẩn GlobalG.A.P. sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, an sinh vật nuôi, an toàn và phúc lợi cho người lao động, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực trang trại.

Quan trọng, sản phẩm lợn thịt thương phẩm từ trang trại đạt chuẩn GlobalG.A.P. luôn được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng cao…Chứng nhận GlobalG.A.P. chỉ có giá trị trong vòng 1 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận và phải được đánh giá lại mỗi năm, thông qua các đợt thanh tra định kỳ và đột xuất.

Hải Dương

Thủ tướng yêu cầu tái xuất chất thải “đội lốt” phế liệu