Triển vọng xuất khẩu tôm sang Đài Loan

11:23:00 03/02/2017

THCL Theo Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan), Đài Loan nhập khẩu tôm (HS0306.11-12-15-16-17-21-22-25-26-27) từ thế giới và từ Việt Nam. 

Năm 2014, Đài Loan nhập khẩu từ thế giới khoảng 197,08 triệu USD tôm các loại. Trong đó, nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt trên 147,72 triệu USD, chiếm trên 74,9% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong kỳ. 

Năm 2015, Đài Loan nhập khẩu từ thế giới khoảng 216,90 triệu USD tôm các loại. Trong đó, nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt trên 163,36 triệu USD, chiếm trên 75,3% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong kỳ.  

Trong 11/2016, Đài Loan nhập khẩu từ thế giới khoảng 216,13 triệu USD tôm các loại. Trong đó, nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt trên 159,53 triệu USD, chiếm trên 73,8% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong kỳ. 

Hình minh họa

Năm 2014, Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam trên 38,85 triệu USD tôm các loại, chiếm 19,7% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ thế giới trong kỳ. Trong đó, nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt 38,70 triệu USD, chiếm trên 99,6% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong kỳ. 

Năm 2015, Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 34,40 triệu USD tôm các loại, chiếm trên 15,8% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ thế giới trong kỳ. Trong đó, nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt gần 34,16 triệu USD, chiếm khoảng 99,3% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong kỳ.  

Trong 11/2016, Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam trên 27,95 triệu USD tôm các loại, chiếm trên 12,9% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ thế giới trong kỳ. Trong đó, nhóm tôm HS0306.17 (tôm khác: tôm càng, sú…) nhập khẩu đạt 27,79 triệu USD, chiếm 99,42% tổng giá trị nhập khẩu tôm từ Việt Nam trong kỳ. 

Mức thuế quan nhập khẩu áp dụng đối với tôm xuất xứ từ các nước thành viên WTO về cơ bản là 20%.  

Hội chợ chuyên ngành thủy sản và nghề cá quốc tế (Taiwan International Fisheries & Seafood Show) tổ chức tại Đài Loan hàng năm có tại địa chỉ: www.taiwanfishery.com 

PV

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi