Vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái bị “tố”: Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ rõ sai phạm

04:41:00 10/11/2017

THCL - Ông Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên sai quy định, vi phạm khoản 2, Điều 152 - Luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012 của Quốc Hội Khóa 13 về chăm sóc sức khỏe cho người lao động…

Sai phạm trên, được Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ trong Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 3874/TB-SGD&ĐT ngày 6/11/2017, do ông Lê Ngọc Quang – Phó giám đốc Sở ký.

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên sai quy định

Thương hiệu & Công luận đã thông tin, sau khi nhận được đơn thư mà cô P.A, giáo viên Trường THPT Phạm Hồng Thái tố cáo ông Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, ngày 11/8/2017, Đại diện Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội (gồm ông Hoàng Cơ Chính, Chánh Thanh tra Sở; bà Vũ Hồng Nhung – thanh tra viên) đã có buổi làm việc với cô P.A.

Theo Biên bản làm việc này, đại diện Thanh tra Sở đã thông qua những nội dung mà cô P.A tố cáo ông Nguyễn Thế Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái.

Biên bản làm việc giữa Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội và cô P.A về các nội dung tố cáo ông Nguyễn Thế Hưng

Sau 3 tháng tiếp nhận đơn thư tố cáo, thành lập đoàn thanh tra, xác minh tại Trường THPT Phạm Hồng Thái, ngày 6/11/2017, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo kết quả giải quyết đơn thư tố cáo.

Tại thông báo này, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ sai phạm của ông Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên sai quy định.

Đối với nội dung cô P.A tố cáo ông Nguyễn Thế Hưng không tổ chức và thực hiện đúng quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường, cụ thể “không tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên trong 2 năm học 2014 -2015 và 2015-2016”. Qua thanh tra, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ những nội dung sau.

Kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Phạm Hồng Thái 5 năm liên tục, từ 2012 đến 2016 (Hợp đồng ký kết với bệnh viện; Hóa đơn thanh toán) cho thấy:

Nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo năm tài chính, không theo năm học (quy định của Luật Lao động). Năm 2012, trường ký hợp đồng khám sức khỏe định kỳ với Bệnh viện 354, tổ chức khám cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày 07/11/2012.

Năm 2013, trường ký hợp đồng khám sức khỏe định kỳ với Bệnh viện Medlatec, tổ chức khám cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày 27/5/2013; năm 2014, trường ký hợp đồng với Bệnh viện Medlatec, tổ chức khám cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày 28 và 29/4/2014. Đến ngày 4/11/2014, trường tổ chức khám sức khỏe lần 2 miễn phí theo chương trình khám từ thiện của Đại học y Hà Nội.

Năm 2015, trường không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên, nhân viên. Theo báo cáo của Chủ tịch Công đoàn nhà trường, năm 2015, trường không tổ chức khám sức khỏe vì đến tháng 1/2015, Bệnh viện Medlatec mới trả kết quả khám của ngày 4/11/2014 (khám lần 2), trường lấy kết quả khám lần 2 ngày 4/11/2014 và không tổ chức khám năm 2015.

Năm 2016, trường không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo báo cáo của Chủ tịch Công đoàn nhà trường, kế hoạch khám sức khỏe định kỳ trùng với lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường nên nhà trường lùi lịch khám vào ngày 20 và 21/2/2017.

Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận: Nội dung cô P.A tố cáo ông Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên trong 2 năm học 2014 - 2015; 2015 - 2016 là đúng

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận: Căn cứ khoản 2, Điều 152 Luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012 của Quốc hội Khóa 13 về chăm sóc sức khỏe cho người lao động quy định: “Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề…”.

Năm 2015 và 2016, Hiệu trưởng không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường lấy kết quả khám lần 2 ngày 4/11/2014 vì lý do bệnh viện trả kết quả vào tháng 1/2015 và lùi lịch khám sức khỏe định kỳ vì trùng lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập trường là sai quy định. Nội dung tố cáo là đúng”.

Đối với những nội dung tố cáo khác của cô P.A, tại Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 3874, Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận: “Có đúng có sai, tố cáo không đủ căn cứ…”?

Yêu cầu Hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm

Căn cứ kết quả xem xét xác minh những nội dung cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội kết luận:

Đối với ông Nguyễn Thế Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, trong quá trình quản lý, chỉ đạo chưa nắm rõ quy định, trách nhiệm và quyền hạn khi giải quyết các công việc cụ thể; để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, công tác quản lý tài sản công.

Sở GD&ĐT cũng kiến nghị: Ông Nguyễn Thế Hưng với trách nhiệm Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng, là người chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ các hoạt động của trường, Sở GD&ĐT yêu cầu ông Hưng nghiêm túc kiểm điểm trước Hội đồng nhà trường, trước Ban giám đốc Sở về sai sót của cá nhân.

Tại Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 3874, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu ông Nguyễn Thế Hưng nghiêm túc kiểm điểm trước Hội đồng nhà trường

Nghiêm túc kiểm điểm về việc điều hành chung các hoạt động của trường, việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt trong việc chấp hành các quy định về quản lý dạy học, phải đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, thừa hành, thực hiện của cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường. Đảm bảo công bằng dân chủ, tránh phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Đối với Trường THPT Phạm Hồng Thái, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị tập thể lãnh đạo, các tổ chức trong trường tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, lãnh đạo trường cần đổi mới tư duy, sâu sát quần chúng, thực hiện công bằng, dân chủ, tôn trọng cán bộ, giáo viên, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên, học sinh…

Lãnh đạo trường phải thông báo công khai trước Hội đồng nhà trường về việc giảng dạy của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tránh việc giáo viên hiểu lầm.

Ngoài ra, Giám đốc Sở GD&ĐT giao Phòng Tổ chức cán bộ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý của lãnh đạo Trường Phạm Hồng Thái. Hướng dẫn lãnh đạo trường về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên. Hướng dẫn việc kiểm điểm trách nhiệm với cá nhân ông Nguyễn Thế Hưng.

Phòng Giáo dục Trung học chỉ đạo, hướng dẫn trường thực hiện đúng Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT.

Phòng Kế hoạch tài chính tư vấn, giúp đỡ trường trong công tác tài chính; Phòng Thanh tra giám sát việc thực hiện của nhà trường sau kết luận thanh tra.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp thục thông tin về vụ việc.

Tuấn Ngọc

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi