Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh, đủ tầm vươn ra thế giới

13:24:00 08/01/2017

THCL - Ngày 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật 115 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu - được Tạp chí Cộng sản phối hợp Bộ Công thương, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bình chọn và vinh danh trong Chương trình "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Đoàn đại biểu Doanh nghiệp hội nhập và phát triển

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước và của các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được bình chọn.

Chủ tịch nước khẳng định, trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nước nhà với hơn nửa triệu đơn vị ở tất cả các thành phần kinh tế, trên mọi lĩnh vực, hoạt động trong nước hay ở nước ngoài, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước với 15 loại vấn đề quan trọng, sáu nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững đất nước. Đội ngũ hơn nửa triệu doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm là lực lượng tiên phong phát triển kinh tế - xã hội nước nhà và hội nhập quốc tế.

Cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế với mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở các hiệp định đã được ký kết, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặc biệt chú trọng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Chủ tịch nước yêu cầu các doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng kết quả, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến nhằm chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, về giá trị kinh tế và những lợi ích hợp pháp của việc thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ cũng như việc tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ. Cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước; tích cực tham gia vào các thể chế thương mại - tài chính - tiền tệ khu vực và toàn cầu.

Cần xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, đề cao trách nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. Ra sức phấn đấu xây dựng thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế, làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới, có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực, từng bước vươn ra thế giới.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; thường xuyên cung cấp thông tin, nhất là thông tin dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, đối tác tiềm năng. 

PV (T/h)

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá