Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động cần lưu ý về hạn nhận hồ sơ hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

24/11/2021, 15:41

Hiện nay, còn một số đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, trong khi, ngày 20/12/2021 là hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.