Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tổng công ty Giấy Việt Nam: Ổn định sản xuất chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Tổng công ty Giấy Việt Nam: Ổn định sản xuất chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

27/11/2021, 08:00

Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) – hội viên của Hiệp hội Chống Hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị đồng thời huy động nhiều nguồn lực tích cực ủng hộ lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19.