Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhựa Bình Minh: Lần đầu tiên lỗ 3,7 tỷ đồng trong tháng 7 do dịch bệnh, nỗ lực khẳng định lại vị thế

Nhựa Bình Minh: Lần đầu tiên lỗ 3,7 tỷ đồng trong tháng 7 do dịch bệnh, nỗ lực khẳng định lại vị thế

30/11/2021, 10:00

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, thành viên của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam có địa chỉ tại 240 Hậu Giang, phường 9, Quận 6, TP. HCM. Trong hàng ngàn doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh nổi lên là “vua nhựa” xây dựng miền Nam. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.