Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Agribank tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt

Agribank tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt

03/10/2021, 04:00

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngoài ý nghĩa phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững còn góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Với vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước, Đảng ủy Agribank tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Cuộc vận động tới toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống.

Vietcombank tham gia Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vietcombank tham gia Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

13/08/2022, 08:05

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội nghị “Các giải pháp thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.