Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
BSR tài trợ xây dựng nhà lớp học Trường Tiểu học Sơn Kỳ (Quảng Ngãi)

BSR tài trợ xây dựng nhà lớp học Trường Tiểu học Sơn Kỳ (Quảng Ngãi)

14/01/2022, 20:28

Ngày 14/1/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) tổ chức Lễ khánh thành nhà lớp học Trường Tiểu học Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình được xây dựng bằng nguồn kinh phí tài trợ gần 700 triệu đồng của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).