Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: bỏ cọc

Cơ chế đấu giá đất đang quá “chiều chuộng” các nhà đầu tư?

Cơ chế đấu giá đất đang quá “chiều chuộng” các nhà đầu tư?

15/01/2022, 11:22

Việc cho phép đơn vị vốn pháp định thấp nhưng lại trúng giá đất giá trị gấp gần nhiều lần, nhiều người cho rằng cơ chế đấu giá hiện đang quá "chiều chuộng" các nhà đầu tư.

Bộ Tài nguyên Môi trường đề xuất sửa 06 Nghị định liên quan đến đất đai, bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá đất trong 05 năm

Bộ Tài nguyên Môi trường đề xuất sửa 06 Nghị định liên quan đến đất đai, bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá đất trong 05 năm

01/04/2022, 10:27

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đây là Nghị định thực hiện theo quy định 01 Nghị định sửa 06 Nghị định liên quan đến đất đai.