Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tỷ giá USD hôm nay 19/4: Tăng sau một loạt dữ liệu kinh tế

Tỷ giá USD hôm nay 19/4: Tăng sau một loạt dữ liệu kinh tế

19/04/2024, 06:21

Tỷ giá USD hôm nay 19/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, ở mức 24.231 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,21%, đạt mốc 106,16.

Tỷ giá USD hôm nay 20/4: Quay đầu giảm nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay 20/4: Quay đầu giảm nhẹ

20/04/2024, 06:12

Tỷ giá USD hôm nay 20/4, tỷ giá trung tâm VND/USD tăng 29 đồng, ở mức 24.260 VND/USD. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,02%, ở mức 106,13.

Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Quan điểm tăng giá vẫn còn nguyên

Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Quan điểm tăng giá vẫn còn nguyên

22/04/2024, 06:30

Rạng sáng 22/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.260 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,12.

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Biến động không đáng kể

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Biến động không đáng kể

23/04/2024, 06:32

Rạng sáng 23/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.272 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm nhẹ 0,03%, xuống mốc 106,12.

Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Trượt khỏi mốc 106

Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Trượt khỏi mốc 106

24/04/2024, 06:30

Rạng sáng 24/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.275 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,39%, xuống mốc 105,69.

Tỷ giá USD hôm nay 25/4: Tăng nhẹ trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 25/4: Tăng nhẹ trở lại

25/04/2024, 06:26

Rạng sáng 25/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 24.274 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,15%, đạt mốc 105,82.

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Triển vọng trước mắt là trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Triển vọng trước mắt là trái chiều

29/04/2024, 06:23

Rạng sáng 29/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.246 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,09.

Tỷ giá  USD hôm nay 2/5: Giảm xuống mốc 105

Tỷ giá  USD hôm nay 2/5: Giảm xuống mốc 105

02/05/2024, 06:33

Tỷ giá USD hôm nay 2/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không đổi, hiện ở mức 24.246 đồng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,59%, xuống mốc 105,63.

Tỷ giá USD hôm nay 6/5: Triển vọng ngắn hạn là giảm giá

Tỷ giá USD hôm nay 6/5: Triển vọng ngắn hạn là giảm giá

06/05/2024, 06:33

Rạng sáng 6/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.245 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 105,08.