Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: lái tàu

Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tai nạn đường sắt

Quy rõ trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tai nạn đường sắt

28/05/2018, 06:59

Rà soát các quy định pháp luật, các quy trình, quy phạm về công tác tổ chức chạy tàu hiện có để điều chỉnh, bổ sung chặt chẽ hơn, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tai nạn đường sắt do chủ quan…

Thanh Hoá tổ chức đào tạo nghề thuyền trưởng, thuyền viên cho ngư dân

Thanh Hoá tổ chức đào tạo nghề thuyền trưởng, thuyền viên cho ngư dân

26/07/2022, 18:20

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc tổ chức đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên cho ngư dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.