Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia

Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia

11/12/2019, 08:56

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ quyết định việc đổi đất làm dự án BT

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ quyết định việc đổi đất làm dự án BT

06/07/2018, 15:43

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội. Theo đó, tỷ lệ 95,1% đại biểu tán thành Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được giao thẩm quyền quyết định đổi đất làm dự án BT.

Quyết liệt hơn để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Quyết liệt hơn để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

29/05/2018, 18:48

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 được kỳ vọng sẽ tạo lập cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản công. Để Luật đi vào thực tế cuộc sống, còn nhiều việc phải làm nhưng cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay là ba nhiệm vụ cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương.

Rà soát bất cập, đề xuất sửa đổi Nghị định về định mức sử dụng xe ô tô

Rà soát bất cập, đề xuất sửa đổi Nghị định về định mức sử dụng xe ô tô

28/01/2022, 08:22

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7, Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định định mức sử dụng xe ô tô.