Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nợ xấu của Agribank giảm mạnh, tiền gửi khách hàng vượt 1 triệu tỷ

Nợ xấu của Agribank giảm mạnh, tiền gửi khách hàng vượt 1 triệu tỷ

31/05/2018, 09:30

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2017. Theo đó, tiền gửi khách hàng vượt 1 triệu tỷ, nợ xấu thực tế giảm mạnh xuống 4,15%, từ mức 6,38% của năm 2016.

Hiệp định EVFTA đã đem đến những chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam

Hiệp định EVFTA đã đem đến những chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam

24/05/2022, 07:15

Thông qua dự án Hỗ trợ liên quan đến thương mại dành cho Việt Nam, EU cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện đầy đủ EVFTA, trong đó phải kể đến việc thực hiện hiệu quả các cam kết thuế quan và triển khai phân tích, thống kê thương mại.