Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
10 quốc gia đáng sống nhất thế giới
Các nhà phân tích của trang web goodcountry.org đã đưa ra một bản đánh giá "Good Country Index", trong đó, có một hệ thống tiêu chí tổng thể để xếp hạng các quốc gia được xác định là thực sự "tốt" nhất thế giới.

Bình luận