Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Không bán xăng dầu cho người dân khi mua theo can để tích trữ

Không bán xăng dầu cho người dân khi mua theo can để tích trữ

02/04/2020, 08:42

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can.

Bộ Công Thương: Kiểm soát, hạn chế hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu

Bộ Công Thương: Kiểm soát, hạn chế hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu

12/10/2021, 19:31

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo cục quản lý thị trường các địa phương phối hợp chặt chẽ với sở công thương trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, hạn chế hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu.