Đội ngũ trí thức Quân đội đã tăng 68% so với năm 2008

18:45:00 17/05/2018

THCL - Sáng 17/5, tại Hà Nội Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Khóa X.

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường, viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đánh giá, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Quân đội đã làm tốt công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các cấp; hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trí thức; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức...

Với việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết 27 trong 10 năm qua, số lượng trí thức được duy trì, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển phù hợp với xu thế của thời đại và nhiệm vụ, yêu cầu nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong Quân đội. So với năm 2008, số lượng đội ngũ trí thức đã tăng lên 68%; về trình độ, đội ngũ trí thức đạt trình độ cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa II tăng 70%, trong đó đội ngũ có trình độ thạc sĩ tăng 168%...

Đội ngũ trí thức Quân đội đã trở thành lực lượng nòng cốt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Sự đóng góp của đội ngũ trí thức Quân đội được thể hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Khoa học nghệ thuật quân sự; Khoa học xã hội và nhân văn quân sự; Khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự; Y dược quân sự; văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản...

Hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 27; đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức Quân đội trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Các ý kiến vừa làm rõ những kết quả thực hiện Nghị quyết 27 trong 10 năm qua, vừa nêu lên những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, đồng thời xác định rõ nội dung, hình thức, bố cục khi xây dựng Báo cáo tổng kết.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, đây là những ý kiến quan trọng, sẽ được hội nghị tiếp thu, trên cơ sở đó giúp Quân ủy Trung ương xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27 bảo đảm chính xác, khách quan, toàn diện.

PV

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành