Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
“Tấm khiên” giúp doanh nghiệp chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu tốt hơn

“Tấm khiên” giúp doanh nghiệp chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu tốt hơn

29/11/2022, 09:37

Chuyển đổi số đang là một trong những công tác cấp thiết nhất để doanh nghiệp kịp thời nâng cấp “tấm khiên” nhằm bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả hơn; đồng thời trang bị thêm các công cụ tối ưu hóa hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả toàn chuỗi cung ứng, quảng bá thương hiệu và chăm sóc khách hàng, người tiêu dùng.