Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, đề nghị tiếp tục mở rộng, nhân rộng mô hình trường EHL

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, đề nghị tiếp tục mở rộng, nhân rộng mô hình trường EHL

04/04/2024, 18:15

Những ngày cuối tháng Ba vừa qua, trước khi dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, vào ngày 30/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình thực tế để giải quyết các vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài để Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững.